Administració de finques

Finques Miralles  es dedica a la Administració de Comunitats de propietaris i al sector Immobiliari, compravenda i gestió de Lloguers,  des de l’any 1986 a Vilassar de Dalt, i la seva àrea d’influència, el Baix Maresme.

Som Administradors de Finques Col·legiats,  i Agents de la Propietat Immobiliària (API), pel que oferim un tracte professional adequat per les comunitats de propietaris i per tot tipus de gestions immobiliàries.

 Administració de Comunitats de Propietaris

 •  Constitució de la Comunitat de Propietaris
 •  Redacció d’estatuts
 •  Gestió econòmica de la comunitat: gestionant pagaments de subministradors i proveïdors, cobraments a copropietaris i   reclamació de morosos
 •  Reunió anual amb els copropietaris presentat estats de comptes detallats, confeccionant pressupostos  i redacció del llibre d’actes
 • Aplicació dels acords presos en Junta
 • Assessorament legal de totes les obligacions de la comunitat

Gestió d’immobles:

 •  Publiquem els seus immobles a través d’internet,  en buscadors web especialitzats , a la nostra pàgina i a la premsa.
 • Confecció de contractes d’arrendaments
 • Gestió econòmica: cobrament de lloguers , pagament a proveïdors i  serveis
 • Confecció i ingrés de fiances
 • Reclamació a morosos
 • Obtenció de cèdula d’habitabilitat

 

Jordi Miralles Mestres

Administrador de Finques Col·legiat (nº5976)

API (Agent de la Propietat Immobiliària Col·legiat  (nº 2372)

AICAT (Agent Immobiliàri de Catalunya) 1034

 

Contacta amb nosaltres:

Per correu electrònic: jordi@finquesmiralles.com

Truca’ns al 93.753.31.02

Visita’ns a : C/Àngel Guimerà 13, Vilassar de Dalt (a 100m de la plaça de l’ajuntament)